2011-10-29

Térbeli adatok, térinformációk elérhetősége - helyzetismertetés

HUNAGI tagjai és partnerei részéről igény merült fel a térbeli adatok és tematikus térinformációk elérhetőségével kapcsolatban.
A hamarosan megnyíló HUNAGI honlap tartalomkezelő rendszere lehetőséget biztosít arra, hogy minden regisztrált HUNAGI tag, HUNAGI partner INSPIRE adatkörökhöz tartozóan megadhassa a szolgáltatott térbeli adat vagy tematikus térinformáció megnevezését, a szolgáltatás webes elérhetősége URL címét, a kapcsolattartó nevét, intézménye/szervezete megnevezését.
Mindez természetesen nem  helyettesítheti vagy pótolja a geoportálok szerepét, célja csupán az érdeklődők eligazítása az adatgazdák és/vagy szolgáltatók irányában, összhangban a HUNAGI SDIC szerepével.
Barkóczi Zsolt HUNAGI elnök megkeresésére Dr. Mihály Szabolcs INSPIRE tagállami kapcsolattartó az alábbi helyzetismertetést adta a kérdéssel kapcsolatban:
"Helyzetismertetés HUNAGI SDIC weboldalra
Térinformációs infrastruktúrában adatkörök és felelőseik publikus elérhetősége

Kedves Zsolt!
 Kérlek, hogy alábbi tájékoztatásomat fogadd úgy is, mint az INSPIRE irányelv végrehajtási rendjében működő téradat érdekeltségű közösséget (megszokott rövidítésben: SDIC) magyar oldalról képviselő HUNAGI elnöke.
 A jelenlegi e-mailváltás láncban is felmerült kérdés megalapozott. A legjobb az lenne, ha egyetlen rámutató mondattal felelhetnénk vagy felelhetnék rá. A helyzet azonban nem ez. Választ az INSPIRE irányelv szerinti azon tagországi kötelezettségünkre támaszkodva kaphatunk, ami egyúttal nemzeti térinformációs infrastruktúránk megteremtését is megalapozza (de azt azért még nem helyettesíti!).
1.  A válasz egyik része generikus, s így a jövőbe mutató, nevezetesen: Az INSPIRE irányelv egyik célkitűzése, hogy az irányítás minden szintjének jó gyakorlatához szükséges térinformációs adatoknak könnyen hozzáférhetőknek és világosan érthetőknek kell lenniük. Tudjuk, hogy az Európai Közösségek szintjén az ehhez vezető út 2019-ben fejeződik be – ezen belül a referencia alapadat körök (Annex I és II) már 2013-ban ilyen állapotban kell, hogy legyenek. Tagországi kötelezettségeink révén ebbe a magyar gyakorlatnak is bele kell férnie.
2.  A válasz másik része a fentinél konkrétabb, azonban nem kész, bár működőképes állapotról szól:
a)   Kapcsolati, felelősi és adatkészlet listák. A téradat köröknek és azok téradat készleteinek, valamint a felelős intézményeknek és téradat készletenkénti kapcsolati személyeknek a listája és elérhetősége rendezetten (sőt, az egyébként 2013-s véghatáridejű Annex I és II esetében teljes körűen, az egyébként 2019-s véghatáridejű Annex III esetében pedig csak részleges vagy esetleges formában) kb. fél éven belül lesz biztosított, amikorra is várható a Nemzeti geoportálunk rendszerbe iktatott, operatív működése. Ma még nem ez a helyzet.
b)   Szolgáltató geoportál elérhetőségi részletek. November 9. környékén az EK Geoportálon történő közzététel céljából a Bizottság INSPIRE Csoportjának megadom az Annex I téradat készleteink INSPIRE normatívák szerint megoldott keresési és megtekintő szolgáltatásainak szakterületi geoportál elérhetőségi paramétereit, számítva arra, hogy ezen téradat készletek adatgazdái készen lesznek.
Várható, hogy az INSPIRE normák szerinti adatletöltési és átalakítási szolgáltatásaink geoportál elérhetőségi paraméterei az Annex I és II adatkészletei esetében csak 2012-2013 időszakban jelennek meg. Az Annex III esetében a keresési, a megtekintő, a letöltési és átalakítási szolgáltatások geoportál elérhetőségi paraméterei közölhetősége kb. 2012-től egészen 2016-17-ig elhúzódik.
Ezeket a szakterületi geoportál elérhetőségi részleteket itthon is közzétesszük. Az egyik közzétételi fórum az SDIC szerepében is működni hivatott HUNAGI honlapja. Ugyanakkor a közzététel alapváltozata a Nemzeti geoportálon történő közzététel.
c)   Kapcsolati, felelősi és adatkészlet listák informálisan. Bár 2010-ben a kormányváltás előtt visszahívták a térinformációs infrastruktúrát koordinálni hivatott bizottságot (s ilyen értelemben annak tagjait is), mégis, tagországi kapcsolattartói feladatom elláthatósága érdekében összeszedvén, nem formális módon rendelkezésemre áll a téradat körök felelős intézményeinek nevére és a téradat készletek kapcsolati személyeire vonatkozó lista. A lista nem formális jellege miatt a listában szereplőkkel egyeztetnem kell és csak az után fogom azt elérhetővé tenni a szakmai közvélemény számára, a HUNAGI honlapját különösen figyelembe véve.
d)   A magyar LMO-k listája HUNAGI honlapon (is) elképzelhető. A hazai szakmai közösséget segítené, ha az INSPIRE honlapján szereplő, jogi mandátummal rendelkező magyar szervezetek (LMO, Legally Mandated Organization) neveit, adatait és a térinformációs infrastruktúrában betöltött szerepére vonatkozók egyéb adatait a HUNAGI honlapján listában mutatná meg.
Nem vigasztalást nyújtva, de szakmai társadalmunk individuumaitól segítő fellépést kérve, az alábbiakról hadd szóljak még.
Aki a fenti, tényleg megalapozott kérdést felteszi (köztük pl. én is), annak látnia kell, hogy kérdése valójában információs társadalmunk alapvető részét képező térinformációs infrastruktúrának a meglétére és jó (interoperábilis) működésére vonatkozik. A térinformációs infrastruktúra megteremtésére a világ országai törvényeket hoznak, költség fedezeteket különítenek el, tudományos, fejlesztési, kormányzati és ipari programokat szerveznek (ilyen az INSPIRE is). Látszik tehát, hogy nem apró feladat megoldásáról van szó, hanem a térinformatikának az informatikai társadalomban képviselt igen magas részhányada szerinti nagyságrendekről.
Ennek a nem apró feladatnak a megoldása olyan ügy, amelynek érdekében a téradat érdekeltségű közösségeket összefogó HUNAGI ernyője alatt az érintett szervezetek, személyek, adatgazdák, felhasználók és ipari szereplők társadalmi együttműködése elvárható. Közösségi fellépésüket várjuk a HUNAGI-ban közös céljaink elérésére. A jogszabályalkotás, a szabványügyi tennivalók ellátása, az adat- és árpolitikai kérdések kormányi, ipari és felhasználói szintű ütköztetése és megoldása, valamint a nemzeti és térségi szinten is működőképes térinformációs infrastruktúra megvalósítása területén csak akkor érhetünk el látványos eredményeket, ha a munkából szakmánk közössége és társadalmi szervezetei kiveszik részüket.
 Szívélyes üdvözlettel:
 Dr. Mihály Szabolcs
Közigazgatási főtanácsadó
INSPIRE tagállami kapcsolattartó
Vidékfejlesztési Minisztérium
Közigazgatási államtitkárság
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Telefon: +3617952127; Mobil: +36309316610
E-mail: szabolcs.mihaly@vm.gov.hu"

2011-10-24

A 24. órában - INSPIRE adatkörök adatspecifikációi. Dr.Mihály Szabolcs felhívása észrevételek megtételére!"Subject: Adatspecifikációk magyar oldali fontossága, FW: Second consultation

Kedves Kollégák!

Az adatspecifikációkra, tervezeteikre (lásd a korábbi felhívásokat, INSPIRE honlapot) sok észrevételt küldtek a tagországok, azok téradat kör felelősei. Magyarországról rajtam keresztül ill. tudtommal az elmúlt 2-3 hónapban csak a FÖMI (Palya Tamás) és a KSH (Fábián Zsófia) részéről küldtünk észrevételeket. Várom a tájékoztatást azoktól a kollégáktól/intézményektől, akik észrevételeket már tettek, de nekem erről hírt eddig még nem adtak.
A FÖMI és KSH észrevételek által érintett téradat körökben megalapozottan várható, hogy a magyar szempontokat is figyelembe vevő INSPIRE adatspecifikációk lépnek életbe. Azt csupán remélhetjük, hogy a többi téradat köröket és adatkészleteket leíró adatspecifikációk esetleg találkoznak majd a magyar oldali szempontokkal és értelmezésekkel. Ha meg valamely adatkészleteknél nem ez lesz a helyzet, akkor azoknál bizony várható, hogy ellentmondásokat kell majd feloldani, esetleg nekünk nem tetsző változatokba magunkat bele kényszeríteni. Kérek mindenkit, hogy most, még a 24. óra után is, ki-ki a saját adatkörét, adatkészletét illető adatspecifikációt és tervezetet megvizsgálni és szükség esetén észrevételezni szíveskedjen.
Emellett mindenki szíves figyelmébe ajánlom a jelen továbbított e-mail tartalmát, amelyben az északi országok képviselői közösen vetik fel az odafigyelés fontosságát és a témában nemzetközi konzultáció megrendezésére vonatkozó javaslatukat.
Várom az észrevételeket, az adatspecifikációkban való magyar oldali részvétel megerősödését és kapcsolódó kezdeményezéseket, kinek-kinek a saját szakmai területén, hatáskörében és költségeire tervezve.

Üdvözlettel:
Dr. Mihály Szabolcs
Közigazgatási főtanácsadó
INSPIRE tagállami kapcsolattartó
Vidékfejlesztési Minisztérium
Közigazgatási államtitkárság
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
1860 Budapest 55. Pf.1.
Telefon: +3617952127; Mobil: +36309316610