2009-03-06

Két újabb témakörben várunk véleményeket, észrevételeket április 15.ig

Tisztelt Tagszervezeteink és Tagintézményeink!
Az INSPIRE letöltési szolgáltatásokra (
Download services) vonatkozó EU dokumentumtervezeteket az LMO és SDIC szervezetek részére megküldték.

Mikus Dezső (KvVM) jóvoltából megkaptuk az EU Inspire csoportjának alábbi levelet.
A dokumentumok véleményezésére vonatkozóan a belső határidő 2009 április 15.
Kérem, hogy tagjaink észrevételeiket Lévai Pál HUNAGI felkért szakértőjének megküldeni szíveskedjenek (levai.pal@fomi.hu) másolatban hozzám (gabor.remetey@gmail.com). Lévai kolléga - a KvVM-HUNAGI szerződés keretében - a beérkezett észrevételeket összesítve továbbítja a HUNAGI részére a KvVM tájékoztatása és az EU intranetes feltöltés céljából.
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/network/Draft_Technical_Guidance_Download_Services_v1.0.pdf
INSPIRE Draft Implementing Rules and Technical Guidance for the Download Services is now available for public view and for comments from SDICs and LMOs. Comments on these drafts are restricted to registered Spatial Data Interest Communities and Legally Mandated Organisations ONLY following the agreed upon procedure.
Based on all the comments received, the Network Services Drafting Team will issue a new version of the Implementing Rule and of the Technical Guidance for a submission of the final draft of the implementing rules to the INSPIRE regulatory committee before the end of 2009.
Considering that the technical guidance explicitly references two ISO standards, you will therefore find attached FOR INFORMATION ONLY:
Document prepared for the Draft International Standard ISO 19143, Geographic Information --- Filter encoding
Document prepared for the Draft International Standard ISO 19142, Geographic Information --- Web feature service
Please do not distribute these ISO documents unnecessarily.
Important Notices
While the review and feedback on all aspects of the Implementing Rule Document is needed and important, we are seeking detailed comments and feedback on chapter 2.

To summarise Material for the review include:
INSPIRE Draft Download Services Implementing Rule
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/network/Draft_Technical_Guidance_Download_Services_v1.0.pdf
INSPIRE Draft Technical Guidance Download Services
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/network/Draft_Technical_Guidance_Download_Services_v1.0.pdf
And the two attached ISO documents.

Instructions for the preparation and submission of comments

Only comments submitted via the INSPIRE website and using the MS EXCEL template will be processed. Please do not send your comments in other formats. Please note that a program will process the comments file. Because of that, please stick to the following rules:
-Just use a flat font without bold, strikethrough etc. It will be lost by processing the files and the meaning could get lost (e.g. strikethrough )
-Do not use line breaks in cells.
-Always enter a comment ID (mandatory).
-Do not put a single comment or proposed change over several sheet rows even if it is very long.
-All the comments must be in the first Excel sheet if there is more than one sheet.

The last uploaded comments file within the established deadline will be accepted as the final version of the comments from the SDIC or LMO. Please ensure that all your comments are included in this file. Only one file per SDIC/LMO is permitted.
Please follow the template-example in every respect; e.g. do not merge cells, use the provided pattern for referring chapters, paragraphs, etc. Each personalisation of the spreadsheet creates additional work that causes unnecessarily delays the comment resolution process.
If your organisation is registered as SDIC or LMO and has membership in one or more SDICs at the same time, please decide which channel you will use to forward your comments. Multiple submissions do not increase the "weight" of the comment, however they create unnecessary burden for the SDIC/LMO contact person and during the processing of the comments. Regardless of the source, each individual comment will be carefully considered in the comment resolution process.
The deadline for submission of comments is 24th of April 2009 24:00 CET.

-
Figyelem, a belső határidőnk ÁPRILIS 15!

ISO_DIS_191423.pdf 957K View Download
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/ISO_DIS_191423.pdf
ISO_DIS_191433.pdf 416K View Download
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/ISO_DIS_191433.pdf
Review_D3.9_template.xls 23K View as HTML Download
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Review_D3.9_template.xls

Lévai Pál ma továbbított egy további véleményezésre váró INSPIRE dokumentumot (
Transformation Service). Erre is április 15-ig várjuk az észrevételeket levai.pal@fomi.hu címre (másolatban nekem), hogy legyen időnk a beérkező véleményeket rendezni és az Európai Bizottság felé a HUNAGI mint SDIC szervezet részéről továbbítani.
Az észrevételt adókról hírt adunk a HUNAGI Naplóban is.

Csatolva a két tárgybeli véleményezendő munkacsomag
tömörített formában.
[INSPIRE] Download Services Consultation and Transformation Service
2 attachments — Download all attachments

download.rar 1268K Download
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/download.rar
transformation.rar 343K Download
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/transformation.rar

Bővebben az INSPIRE irányelvről: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

2009-03-04

INSPIRE transzpozíciós konzultációs anyag és hatástanulmány

INSPIRE transzpozíciós konzultációs anyag és hatástanulmány.
Robin Waters irta levelében: "...we would like to draw the meeting's attention to the recent INSPIRE Transposition Consultation Document and Impact Study released this week by Defra (Department for the Environment, Food and Rural Affairs) that is responsible for INSPIRE in UK. These can be found at www.defra.gov.uk/corporate/consult/inspire/index.htm..."
A mai napon a dokumentumról értesítést kaptak a HUNAGI Munkacsoport tagjai és a hazai INSPIRE hatástanulmány megbízói is.
A konzultációra 12 hetet adtak, határideje 2009 május 26.
A következő dokumentumok vehetők le a DEFRA (a brit Környezeti, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési minisztérium) weboldaláról (melyek a címre kattintva érhetők el):
Consultation Letter
List of Consultees
Consultation Document (PDF 380 KB)
Impact Assessment (PDF 200 KB)


Egyebekben újabb, további jogszabály-tervezethez kérték az LMO/SDIC szervezetek véleményét. A KvVM-ből Mikus Dezső küldte meg az észrevételezendő dokumentumokat, melyek a HUNAGI tagok számára körlevélben, a honi térinformatikai közösség számára egy további naplóbejegyzésben lesznek közreadva. A KvVM-HUNAGI szerződés keretében felkért HUNAGI szakértő Lévai Pál úr várja a HUNAGI mint SDIC köréből az észrevételeket (Levai.Pal@fomi.hu) és összegyűjti azokat. Az összegyűjtött észrevételeket a HUNAGI viszi fel az INSPIRE jelszavas intranet hálózatába.

SDIC és LMO vélemények az Európai Bizottság számára

Február 20-án volt a határideje az INSPIRE adatspecifikációs dokumentum véleményezésének. A HUNAGI mint SDIC szervezet részéről Kottyán László okleveles mérnök-informatikus, a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar adjunktusa készített véleményt. A hozzájárulást Lévai Pál, a KvVM-HUNAGI szerződés keretében az INSPIRE végrehajtási utasítástervezetek HUNAGI égisze alatt történő véleményezéseket összefogó INSPIRE szakértő továbbította a HUNAGI-nak ahonnan az a határidő napján felkerült az Európai Bizottság által gondozott INSPIRE honlap intranetes oldalára. A HUNAGI Napló számára Lévai Pál arról is tudósított, hogy a FÖMI mint LMO az adatspecifikációhoz kapcsolódó véleményét szintén időben eljutatta a JRC-hez.A HUNAGI felhívásra a NymE Geoinformatikai Kara adott egyedül véleményt a HUNAGI égisze alatt. Köszönjük a HUNAGI közösség nevében!

HUNAGI mint SDIC részvétele az INSPIRE végrehajtási utasításainak, technikai mellékleteinek szakmai véleményezésében, adaptációjában.

Lévai Pál, a HUNAGI által felkért szakértő írja: 'A KvVM-HUNAGI együttműködés elvégzendő feladatai között szerepel a közreműködés a 2007/2/EK Irányelv (az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra – INSPIRE – kialakításáról) végrehajtási utasításainak, technikai mellékleteinek szakmai véleményezésében, adaptációjában.
2008 december 24-én hatályba lépett a 1205/2008/EK RENDELET a metaadatokról.
Jelenleg két szakmai anyag véleményezését kérte a Közös Kutató Központ (JRC, Ispra).
Az egyik az
adatspecifikációval a másik az adatok és szolgáltatások megosztásával kapcsolatos, melyek szintén rendeletként kerülnek kiadásra. Továbbá folynak a tesztelési munkák a meglévő adatszerkezetek INSPIRE kompabilitássá tételére.
Az
adatspecifikáció rendelet technikai jellegű. Sokkal kényesebb a másik, az adatok és szolgáltatások megosztása rendelet, amely tulajdonképpen az téradatok ár és licensz kérdéseit rendezi.
A HUNAGI – mint a téradatok felhasználásában érdekelt közösség (SDIC) - tagszervezetei véleményei által befolyásolhatja a kiadandó rendeleteket. A HUNAGI tagjai és partnerei rövidesen körlevélben kapják meg a felkérést a rendelet tervezetek véleményezésére.